Fotocolorimetru portabil

fotocolorimetru portabil deschis FOV-6L

Fotocolorimetrul FOV 6L este un produs portabil, cu calități deosebite, care măsoară absorbanța soluțiilor pe șase lungimi de undă, în domeniul vizibil, conceput pentru lucrul pe teren sau în laborator.

Aparatul este ideal pentru:

 • Analize biochimice: acid uric, albumină, bilirubină, calciu, cloruri, colesterol, HDL colesterol, creatinină, fier, glucoză, hemoglobină, magneziu, proteine totale, timol, trigliceride, uree etc.
 • Analiza apei: amoniu, azotați, azotit, clor activ liber, clor activ legat, cloruri, fier, orto-fosfat, oxigen dizolvat, siliciu, sulfat, hidrogen sulfurat / sulfuri, turbiditate, aluminiu, crom, staniu, nichel, cupru, zinc, cadmiu etc.
 • Cercetare științifică
 • Protecția mediului

Aparatul asigură un răspuns rapid, stabil și reproductibil datorită calității deosebite a proiectării, execuției și componentelor utilizate.

Se garantează livrarea promptă a reactivilor pentru analize, din producția curentă a Societății pentru Produse Chimice Speciale – BIOKIT SRL – sub formă de kit-uri, precum și consultanță de specialitate.

Principalele avantaje oferite de FOV-6L:

 • CALIBRARE AUTOMATĂ prin apăsarea unei singure taste;
 • HOLD – rezultatul rămâne afișat până următoarea măsurare;
 • AUTO-OFF – aparatul se deconectează automat la 5 minute după ultima măsurare;
 • LOW-BAT – avertizare dacă bateria de alimentare s-a descărcat;
 • CONSUM DE PUTERE MINIM – cu o baterie se pot efectua peste 2000 de măsurări;
 • VOLUM MIC DE PROBĂ – pentru o analiză sunt necesare doar 0,5ml de probă;
 • ROBUST – aparat compact, rezistent la șocuri mecanice, protejat împotriva stropirii cu apă;
 • ÎNTREȚINERE SIMPLĂ

Caracteristici tehnice:

 timp de răspuns max. 1 sec.
 lungimi de undă 480, 568, 589, 629, 660, 700 nm
 domeniul de măsurare 0.0000 – 1.999 UA
 eroare instrumentală max. 1%
 liniaritate fotometrică min. 0.9990
 alimentare 1 x baterie 6F22
alimentator 220Vca / 9 Vcc / 0,2 A
 putere absorbită max. 0,2 VA
 afișaj LCD 3 ½ digiți
 dimensiuni 192 x 92 x 46 mm
 masa 500 g
 cuve de măsură semi – micro 1,5 ml
10 x 10 x 45 mm 

 

Aparatul se livrează cu:

 cuve semi-micro 1,5 ml 100 buc.
 Alimentator 220 V / 9 Vcc
 Baterie 6F22 1 buc.

 

Garanția calității:

FOV 6L a fost certificat de către Biroul Român de Metrologie Legală și omologat de Ministerul Sănătății.

Interfața software:

FOV6L

Fotocolorimetru digital

FOV 6LµC

FOTOCOLORIMETRU FOV 6L μC CU MINIIMPRIMANTĂ TERMICĂ

Analizor de probe biochimice și chimice din: sânge, urină și ape potabile sau reziduale.

Fov 6L µC este un minianalizor în sistem deschis dotat cu microprocesor și mini imprimantă termică pentru tipărirea rezultatelor analizelor de sânge, urină și ape potabile sau reziduale.

Aparatul măsoară absorbanța și/sau concentrația soluțiilor în domeniul vizibil, pe 6 lungimi de undă, asigurând un răspuns rapid, stabil și reproductibil datorită calității deosebite a pieselor și a softului de măsurare și afișare a rezultatelor.

Minianalizorul a fost conceput să poată fi utilizat chiar și de persoane fără o calificare specială în domeniul analizelor biochimice și chimice de laborator.

 Imprimanta _termica_fotocolorimetru mic fotocolorimetru-mic

Principalele avantaje oferite prin concepția originală a softului sunt:

 • Setarea și memorarea a 38 programe de analiză, care cuprind parametrii curbelor de calibrare și unitatea de măsură aleasă de utilizator.
 • La calibrarea aparatului utilizatorul poate opta pentru:
  • Alegerea din tastatură a lungimii de undă ideale pe care va efectua analiza.
  • Numărul de puncte de calibrare ce definesc curba ce urmează a fi memorată. [nu mai mult de 5 (cinci) puncte]
  • Alegerea unității de măsură pentru fiecare program în parte, optând pentru: mol/l, mmol/l, mol/l, g/dl, mg/dl, g/l, fără u.m.
  • Setarea numărului programului de analiză de la 1 la 38. (pt. personalizare)
  • Opțiune de setare în memorie a valorilor normale max. și min. Pentru fiecare program de analiză în parte.
  • Introducerea valorii punctelor de calibrare.
 • Imprimarea pe hârtie a curbei de calibrare în vederea autoverificării înainte de introducerea în memorie a curbei de calibrare.

Cu FOV 6L μC se pot efectua, în bune condiții, următoarele:

 • Analize de laborator clinic: acid uric (urizare PAP), albumina (Met.-BCG), bilirubina totală și directă (J.Grof), bilirubina DCA și DMS, calciu MTB (Methylthymol blue), clor, colesterol (CHOD-PAP), creatinina JK și JE (cu și fără deproteinizare), creatinina PAP, cupru, fier F (Met.Ferrozine), fier-FS (Met.Ferren), fosfolipide PAP, glucoza PAP, hemoglobina (Drabkin), lactat, lipide totale, magneziu-XB (xylidyl blue), potasiu, proteine totale, trigliceride-GPO, uree, zinc
 • Analiza apelor potabile si reziduale: amoniu, azotat, azotit, clor activ legat, cloruri, fier, orto-fosfat, oxigen dizolvat, siliciu, sulfat, hidrogen sulfurat/sulfuri, turbiditate, aluminiu, crom, staniu, nichel, cupru, zinc, cadmiu, cianuri etc.

Notă: Aparatul are posibilitatea să efectueze și alte analize cu reactivi care dau reacții de culoare cu posibilitatea citirii rezultatelor în domeniul vizibil în intervalul 470÷700 nm. De exemplu  analiza TGO și TGP cu reactivi “UNITEST” Timișoara sau CAMICON București.

Caracteristici tehnice:

 Timp de răspuns max 1 sec.
 Lungimi de undă 480, 568, 589, 629, 660, 700 nm
 Domeniul de măsurare 0,000 ÷ 1,999 UA
 Eroare instrumentală max 1%
 Liniaritate fotometrică min 0.9990
 Afișaj alfanumeric cu iluminare 2 x 16 caractere
 Putere absorbită 5 VA
 Dimensiune 210 x 110 x 64

Accesorii:

 Imprimantă termică DPU 414 Seiko
 Alimentator 220 V / 9 Vcc
 Set cuve semimicro 1 cutie
 Rolă hârtie termică 1 buc.

 

Garanția calității:

FOV 6L a fost certificat de către Biroul Român de Metrologie Legală și omologat de Ministerul Sănătății.

FOV6L

Despre noi | Întrebări frecvente | Contact | Protectia Consumatorului | Certificari

© Copyright 2015 SC Electronic April · Toate drepturile rezervate