SAFE

Cabina de protectie asistata robotic pentru recoltarea probelor biologice cu patogeni aeropurtati SAFE

Se propune dezvoltarea unei cabine asistate robotic de recoltare a probelor biologice cu patogeni aeropurtati care sa asigure deplina siguranta impotriva oricaror contaminari biologice venite din interiorul sau exteriorul cabinei, in special pentru persoane cu posibile infectii de antrax, tuberculoza, antracoza pulmonara. Cabina SAFE este un produs inovativ, unic ca idee si realizare, pana in prezent nu se produce/comercializeaza un produs similar pe plan national/international. Cabina SAFE este un dispozitiv mecatronic dedicat manipularii automate a sputei pacientului in conditii de maxima siguranta. Proiectul a pornit in urma identificarii necesitatii unui asemenea produs pentru spitalele si centrele TB. Cabina SAFE dezvoltata de firma (prin fonduri proprii) are principalele componente ale tehnologiei de recoltare integrate produsului, a efectuat teste preliminare, a stabilit functionalitatea conceptului si a ansamblului si a demonstrat functionalitatea produsului care a fost validat intern la nivel de laborator-TRL4. La finalul proiectului va fi validat si demonstrat modelul de laborator, la scara reala, cu reproducerea prin similitudine a conditiilor reale de functionare -TRL5 in care toate componentele cabinei SAFE (cabina propriu-zisa, sistemele de comanda si control, bratul robotic) sunt asamblate astfel incat configuratia sistemului este similara aplicatiei finale in aproape toate aspectele. Dezvoltarea ulterioara a cabinei SAFE si introducerea ei pe piata de catre ELECTRONIC APRIL va contribui la reducerea morbiditatii si mortalitatii cauzate de TB dar, mai ales, va contribui la limitarea raspandirii infectiei, bolii si/sau a infectiilor nosocomiale asociate. Planul de afaceri realizat demonstreaza necesitatea si oportunitatea SAFE contribuind la consolidarea relatiilor de cooperare dintre mediul de cercetare din domeniul public cu cel din domeniul privat si la dezvoltarea firmei pe termen lung, la cresterea competitivitatii si profitabilitatii

Cuvinte cheie: tuberculoza, patogeni aeropurtati, securitate biologica, dispozitiv mecatronic, infectii nosocomiale

Robotic-assisted safety cabinet for collecting specimens contaminated with airborne pathogens SAFE

The project proposes to develop a robotic-assisted cabinet for collecting biological samples/specimens with airborne pathogens that will ensure full safety against any biological contamination coming from inside or outside the cabinet, especially for people suspected with anthrax, tuberculosis or pulmonary anthracosis infections. The SAFE cabinet is an innovative product, unique in idea and realization, so far no similar product is produced/marketed on national/international level. The SAFE cabinet is a mechatronic device dedicated to the automatic handling of the patient’s sputum under maximum safety conditions. The project started after identifying the need for such a product for TB hospitals and centers. The SAFE cabinet, developed by ELECTRONIC APRIL (by own funds), integrates the collecting technology components into the product. Preliminary tests were performed, the functionality of the concept and assembly was established and the functionality of the product was demonstrated, which was internally validated at laboratory level – TRL4. At the end of the project, the lab model will be validated and demonstrated on a real scale, by simulating the real operating conditions (TRL5) in which all the components (the actual cabin, the command and control systems, the robotic arm) are assembled in a configuration almost similar to the final application. Further development of the SAFE cabinet and its commercialization by ELECTRONIC APRIL will contribute to the TB morbidity and mortality decrease and, in particular, by limiting the spread of infection, disease and/or associated nosocomial infections. The business plan demonstrates the SAFE project necessity, opportunity and contribution to (1) the strengthening of cooperation between the public and private research environment, (2) the development of the company in the long term, (3) the increase of its competitiveness and profitability.

Keywords: tuberculosis, airborne pathogens, biological safety, mechatronic device, nosocomial infections

Parteneri

  1. SC ELECTRONIC APRIL Aparatura Electronica Speciala, SRL
  2. Universittaea Tehnica din Cluj-Napoca, Centrul de Cercetare pentru Simulare şi Testare Roboţi Industriali – CESTER
  3. INCDO-INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica

Scop

Proiectul SAFE propune dezvoltarea unei camere/cabine de recoltare a probelor biologice din sputa (la nivelul TRL5), care sa asigure deplina siguranta impotriva oricaror contaminari biologice venite din interiorul sau exteriorul cabinei, in special pentru persoane cu posibile infectii de antrax, TB, antracoza pulmonara. Cabina SAFE este in esenta un dispozitiv inovativ dedicat manipularii automate a sputei pacientului, in conditii de maxima siguranta.

Obiective


►Obiectiv principal: •constructia modelului de laborator (in configuratia similara aplicatiei finale) a unei cabine de protectie asistate robotic pentru recoltarea probelor biologice cu patogeni aeropurtati, in vederea cresterii competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor firmei ELECTRONIC APRIL; •Dezvoltarea capacitatii de inovare a firmei ELECTRONIC APRIL prin crearea unui produs inovativ, unic ca idee si realizare cu potential ridicat de piata.
►Obiective specifice: •Realizarea produsului-model de laborator in configuratia similara aplicatiei finale (TRL4) •Validarea si demonstrarea modelului de laborator, la scara reala cu reproducerea prin similitudine a conditiilor reale de functionare •Realizarea unei cereri de brevet •Diseminare pe scara larga a rezultatelor (publicare si comunicare) •Realizare referential initial •Management proiect.

Rezultate estimate

cabina de protectie asistata robotic pentru recoltarea probelor biologice cu patogeni aeropurtati TRL5

Cerere de brevet
Articole
Comunicari
Date experimentale
Programe soft (Arhitectura de control si a sistemelor pentru siguranta pacientului)

Faza 1

Etapa 1 a proiectului s-a desfasurat pe o perioada de 4 luni (septembrie – decembrie 202), fiind orientata spre indeplinirea obiectivelor partiale stabilite in cadrul activitatilor proiectului. Au fost planificate 5 activitati (4 de tip Cercetare industriala + 1 Activitati suport) care au inclus ►realizarea unui studiu de investigatie critica a conditiilor si normelor pe care trebuie sa le respecte cabina de protectie pentru recoltarea probelor biologice cu patogeni aeropurtati dotata si cu sistem roboticc prin s-au identificat: caracteristici/cerinte care trebuie indeplinite, la interior si in exteriorul cabinei; modul prin care se asigura prevenirea transmiterii tuberculozei folosind SAFE; cum se obtine scaderea numarului particulelor infectioase din incinta SAFE; cum va trebui efectuata Intretinerea cabinei SAFE; ►s-a efectuat revizuirea documentaţiei componentelor sistemului SAFE TRL4 (cabina + structura de control brat robotic) ceea ce a implicat: (1)Revizuirea documentaţiei componentelor sistemului – cabina (analiza parametrilor tehnico-functionali pentru modelul existent si propuneri de imbunatatire pentru realizarea unei triple protectii) (2) Revizuirea documentaţiei componentelor sistemului SAFE – structura de control a bratului robotic (3)Revizuirea documentaţiei componentelor sistemului SAFE – cabina si sistemul de filtrare in care a fost analizat sistemul de filtrare al modelului initial TRL4 care este esential pentru asigurarea biosecuritatii, si s-au propus imbunatatiri in vederea cresterii nivelului de asigurare a biosecuritatii cabinei TRL5 care va fi construita prin acest proiect – noul sistemul propus asigura presiune negativa in camera pacientului de peste 5 Pa, securitatea pacientului, a personalului medical si a mediului inconjurator; ►s-a demarat activitatea de dezvoltare şi implementare a arhitecturii de control şi a sistemelor pentru siguranţa pacientului in vederea integrarii sistemului robotic în cabina SAFE cu asigurarea gradului de protectie IP65. In cadrul subactivitatii de dezvoltarea arhitecturii de control şi a sistemelor pentru siguranţa pacientului, s-a analizat sistemul de comanda si control al cabinei SAFE: asigura controlul intregii cabine SAFE, precum si comanda si controlul adaptiv al bratului robotic pentru functionare conform cerintelor. In plus, atmosfera din interior trebuie controlata si monitorizata. In urma revizuirii sistemului de monitorizare si control s-a stabilit necesitatea luarii de masuri suplimentare atat in privinta modernizarii si extinderii structurii hardware cat si pentru imbunatatirea programelor de procesor care coordoneaza functionarea intregului ansamblu, care au fost identificate si propuse pentru dezvoltarea modelului prototip; s-au efectuat experimente preliminare cu cabina SAFE si robotul pentru verificarea respectării standardelor si asigurării gradului de protecție IP 65 si normelor specifice de siguranţă; ►activitatea de experimentari preliminare cabina SAFE: s-a elaborat planul de experimentare in vederea verificarii respectarii standardelor si asigurarii gradului de protectie IP 65 si normelor specifice de siguranţă. Planul de lucru defineste conditiile tehnice, conditiile de referinta, incercarile/verificarile comune care se vor efectua, modul de lucru pentru fiecare incercare propusa spre verificare precum si incercarile/verificarile specifice conform SR EN 61010-1:2011 deoarece Cabina SAFE, se incadreaza in categoria „aparat de joasa tensiune”. Planul contine: Scopul; Standarde nationale aplicabile cabinei SAFE; Standarde europene aplicabile produsului; Conditii de referinta; Echipamente/aparate necesare efectuarii incercarilor/verificarilor; Incercari/Verificari propuse precum si Mod de lucru pentru efectuarea incercarilor/verificarilor propuse; Incercari/Verificari conform SR EN 61010-1:2011 ►activitatea de diseminare rezultate partiale: rezultatele obtinute in urma revizuirii documentatiei tehnice existente pentru cabina SAFE TRL4 s-au concretizat in participari la 2 conferinte + 2 webinar-e. Tot in cadrul etapei s-a elaborat Planul de diseminare si s-a realizat pagina web a proiectului.

Detalii contract

Nr. contract: 65 PTE/2020
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0160
Total buget de stat: 1.189.000,00 lei
Total contributie financiara proprie: 148.775,00 lei
Total valoare proiect: 1.337.775,00 lei

Despre noi | Întrebări frecvente | Contact | Protectia Consumatorului | Certificari

© Copyright 2015 SC Electronic April · Toate drepturile rezervate