dezvoltare / cercetare

Acordând întotdeauna o importanță deosebită inovației, Societatea Electronic April dispune de un compartiment ultramodern de Cercetare și Dezvoltare, care cuprinde proiectare mecanică, proiectare electronică precum și proiectare software și hardware.

Echipa științifică de înaltă calificare din compartimentul Cercetare și Dezvoltare se ocupă cu proiectarea și dezvoltarea unor produse noi precum și cu îmbunătățirea continuă a celor existente în portofoliu, în conformitate cu progresul tehnologiei și cerințele crescânde ale clienților.

Abordarea și valorificarea rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare precum și utilizarea unei tehnologii superioare au avut ca rezultat sporirea performanțelor calitative ale aparatelor fabricate de firma noastră.

De asemenea, participând la programe științifice recunoscute, compartimentul Cercetare și Dezvoltare al societății Electronic April face schimburi de know-how cu instituții de cercetare, instituții de învățământ superior și societăți cu o vastă experiență în domeniul proiectării și producției echipamentelor de vârf din domeniul de activitate.

PROGRAME DE CERCETARE FINANȚATE DE U.E.

Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) are ca obiectiv general – creșterea productivității întreprinderilor românești, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor față de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivității UE.

Obiective specifice POSCCE:

  • Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
  • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
  • Creșterea capacității de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituții de cercetare dezvoltare și inovare (CDI) și întreprinderi, precum și creșterea accesului întreprinderilor la CDI;
  • Valorificarea potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor și aplicarea acestuia în sectorul public (administrație) și cel privat (întreprinderi, cetățeni);
  • Creșterea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

 

 “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Despre noi | Întrebări frecvente | Contact | Protectia Consumatorului | Certificari

© Copyright 2015 SC Electronic April · Toate drepturile rezervate